SEARCH
Tel. : 02-618-2800 Fax : 02-618-2828
พฤษภาคม - ตุลาตม 61 (วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/วันเฉลิม ร.10/วันแม่แห่งชาติ/วันปิยมหาราช)
พฤษภาคม - ตุลาคม 61 (วันพืชมงคล/วันวิสาขบูชา/วันแม่แห่งชาติ/วันปิยมหาราช)
พฤษภาคม - กรกฎาคม 61(วันพืชมงคล/วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันเฉลิม ร.10/วันเข้าพรรษา)

SURPRISE TULIP TURKEY 8D5N (TK)

เริ่มต้น 32,888.-
เมษายน - กันยายน 61 (วันสงกรานต์/วันแรงงาน/วันพืชมงคล/วันวิสาขบูชา/วันอาสาฬหบูชา/วันเฉลิม ร.10/วันเข้าพรรษา/วันแม่แห่งชาติ)
พฤษภาคม 61 (3-11 พ.ค./10-18 พ.ค./17-25 พ.ค.) (วันพืชมงคล)

SUPER SHOCK TURKEY 9 D (KC)

เริ่มต้น 31,999.-
มกราคม - พฤษภาคม 61 (วันสงกรานต์)