SEARCH
Tel. : 02-618-2800 Fax : 02-618-2828
เมษายน - พฤษภาคม 61 (วันสงกรานต์)
เมษายน - พฤษภาคม 61 (วันสงกรานต์)
มกราคม - เมษายน 61 (วันมาฆบูชา/วันจักรี/วันสงกรานต์)
28-01เมษายน, 29-02 เมษายน
19-23 เมษายน 61,26-30 เมษายน 61

MOMENT OF HOKKAIDO 5D3N (TG)

เริ่มต้น 52,900.-
เมษายน - พฤษภาคม 61 (วันสงกรานต์/วันแรงงาน)
24 - 29 พฤษภาคม 61 (วันวิสาขบูชา)

FANTASTIC HOKKAIDO 6D4N (TG)

เริ่มต้น 47,999.-
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61

MAGIC HOKKAIDO 6D 4N (TG)

เริ่มต้น 47,999.-
มกราคม - มีนาคม 61

HOK11 SNOW GRACE IN HOKKAIDO 6D4N (TG)

เริ่มต้น 48,900.-
มกราคม - กุมภาพันธ์ 61
มกราคม - มีนาคม 61

HOK10 CHARMED SNOW IN HOKKAIDO 5D3N (HX)

เริ่มต้น 35,999.-
พฤศจิกายน 60 - มีนาคม 61