SEARCH
Tel. : 02-618-2800 Fax : 02-618-2828
พฤษภาคม - กันยายน 61 (วันพืชมงคล/วันวิสาขบูชา)
พฤษภาคม - มิถุนายน 61
มีนาคม - เมษายน 61 (วันจักรี/วันสงกรานต์)
มีนาคม - เมษายน 61 (วันจักรี/วันสงกรานต์)

KIX01 SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA 6D4N (XJ)

เริ่มต้น 41,900.-
เมษายน - พฤษภาคม 61 (วันสงกรานต์/วันแรงงาน/วันพืชมงคล)
24-30 พฤษภาคม 61 (วันวิสาขบูชา)
27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 61 (วันแรงงาน)
13-19 เมษายน 61 (วันสงกรานต์)