SEARCH
Tel. : 02-618-2800 Fax : 02-618-2828
เมษายน - ตุลาคม 62 (วันจักรี/วันสงกรานต์/วันแรงงาน/วันแม่/วันคล้ายวันสวรรคต ร.9/วันปิยะ)

DXB01 POPULAR DUBAI 5D3N (EK)

เริ่มต้น 26,888.-
กันยายน - พฤศจิกายน 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9/วันปิยมหาราช/)

LIMITED DUBAI EMIRATES PALACE 5 D3N (TG)

เริ่มต้น 45,888.-
ตุลาคม - ธันวาคม 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9/วันปิยะ/วันพ่อ/วันปีใหม่)
28 ธ.ค.-1 ม.ค. 62 / 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 (วันปีใหม่)
29 ธ.ค.- 2 ม.ค.62 / 30 ธ.ค.-3 ม.ค.62 (วันปีใหม่)

SUPER SAVE DUBAI-ABUDHABI 4D3N (EK)

เริ่มต้น 19,999.-
กันยายน - ธันวาคม 61(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9/วันปิยะ/วันรัฐธรรมนูญ)
ตุลาคม - ธันวาคม 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9/วันปิยะ/วันรัฐธรรมนูญ)

HELLO DUBAI-ABUDHABI 5D3N (EK)

เริ่มต้น 30,999.-
กันยายน - ธันวาคม 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9/วันปิยะ/วันพ่อ/วันรัฐธรรมนูญ)
25 ธันวาคม 61 - 2 มกราคม 62 (วันปีใหม่)
กันยายน 61 - มีนาคม 62 (วันพ่อ/วันรัฐธรรมนูญ/วันมาฆบูชา)
กันยายน - ธันวาคม 61 (วันปิยะ/วันรัฐธรรมนูญ/วันปีใหม่)
7-16 ตุลาคม 61 (วันคล้ายวันสวรคต ร.9)
12